КЕВР утвърди с почти 17% по-висока цена на природния газ за септември

КЕВР утвърди с почти 17% по-висока цена на природния газ за септември

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за месец септември от 69,40 лв. за MWh, съобщиха от пресцентъра на регулатора. В доклада на КЕВР, разгледан на обществено обсъждане в края на август се обсъждаше цената на природния газ от 1 септември 2021 г. да бъде в размер на 67,33 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). За предходния месец август утвърдената от регулатора цена е 57,60 лв./MWh. Увеличението е 16.9%.

За сравнение към публикуването данните на индекса на TTF на ICE Futures сочат за цена от 52.00 евро за MWh.

КЕВР прие решение във връзка с подаденото от „Булгаргаз“ ЕАД заявление за утвърждаване на цена за месец септември 2021 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.