Студентите от осем професионални направления ще учат безплатно

Студенти от 8 професионални направления и 18 защитени специалности ще учат безплатно, реши Министерският съвет. Това са направления и специалности с най-висок бъдещ недостиг от специалисти на пазара на труда.

Те са регламентирани в списъка, одобрен днес от правителството и студентите в тях ще бъдат освободени от такси по време на цялото си обучение. Мярката се прилага за втора година и ще обхване близо 9 хиляди студенти в първи и втори курс в 18 държавни висши училища.