ICGB: Строителството на интерконектора с Гърция напредва без нито едно нарушение

ICGB: Строителството на интерконектора с Гърция напредва без нито едно нарушение

Всички дейности и процеси по изграждането на интерконектора с Гърция /проект IGB/ се изпълняват качествено и законосъобразно и отговарят на най-високите стандарти в бранша. Това …