1. Home
  2. Общи условия

Общи условия

I. Предмет

1. Настоящите Общи условия представляват споразумение между Вас (потребител) и 359.news.
2. Сайтът 359.news предоставя безплатно услугите описани в тези общи условия на своите потребители.
3. Услугите се предоставят без да е необходима предварителна регистрация. Такива са, без да се ограничават до, услугите, свързани с предоставяне на медийно съдържание, видеоматериали, изображения, текст и други.

II. Обхват

1. Общите условия се прилагат в отношенията с всички потребители.
2. Общите условия се намират на https://359.news/terms/ и линкове към тях са разположени във футъра на всяка страница от сайта. С влизането на сайта от потребителите се счита, че са запознати с настоящите общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват. От този момент се приема, че те влизат в сила и срокът им на действие изтича с прекратяване ползването на сайтът.

III. Права и задължения на потребителя

1. Потребителят има право на онлайн достъп до услугите предоставяни от 359.news
2. Потребителят може да осъществява достъп до всяко съдържание, публикувано на сайта, единствено за лично ползване, при ползване на нормалната им функционалност.

IV. Права и задължения на 359.news

1. 359.news се задължава да полага необходимите грижи за предоставяне на услугите съобразно настоящите общи условия.
2. 359.news не носи отговорност за споделяното потребителското съдържание, както и за дейността на потребителя във връзка с използване на предоставяните услуги.
3. 359.news има правото да поставя на всяка от страниците линкове, рекламни банери и рекламни съобщения за стоки и услуги, предлагани от трети лица, както и линкове и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на 359.news. Сайтът не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни интернет страници или ресурси, както и на услуги или ресурси, които са станали достояние на потребителя при ползването услугите на сайтът.
4. 359.news има право да предоставя възможност на трети страни да позиционират реклама или рекламни съобщения посредством техни системи за управление на реклама, както и да дава възможност на трети страни да получават автоматизирано данни за поведението на потребителите за рекламни или статистически цели при спазване на приложимите норми.

V. Авторски права

Публикациите и снимките в сайта са собственост на съответния източник и са под закрила на „Закона за авторското право и сродните им права“, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение в съответствие с действащото българско законодателство.

VI. Ограничаване на отговорността

1. Публикациите в сайта се изтеглят автоматично и се представят без никакви промени. Контролът върху тях и тяхното съдържание се определя от авторите и съответните източници. Всяка публикация съдържа информация за медията, от която е изтеглена, както и линк към оригиналния източник. Всички права върху публикациите и произтичащи от тях задължения са на авторите и съответните източници.
2. 359.news не носи отговорност за публикуваните от авторите им материали.
3. При добавянето на източник са съблюдавани условията за ползване. Ако сме в нарушение на авторски права или съответна медия не желае да бъде представяна на 359.news, молим Ви за вашето уведомление тук.
4. При публикуване на медийно съдържание от надеждните източници сайтът не може да гарантира, че няма да възникнат грешки, несъответствия и пропуски и не носи отговорност за последиците и евентуални вреди, породени от използването на информацията. 359.news не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на публикуваната информация.
5. 359.news не носи отговорност за дейността на потребителя във връзка с използване на услугите и не отговаря за произтеклите за други потребители вреди при достъпа или използването на това съдържание.
6. 359.news не носи отговорност за действията на трети страни позиционирали реклама или рекламни съобщения в сайта.

VII. Промени

359.news си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува промените в сайтът.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Последна промяна 31/03/2023